fbpx

Wat doen wij?

Steun en Toeverlaat is opgericht voor iedereen die tijdelijk of voor een langere periode extra verzorging, hulp en/of aandacht kan gebruiken. Wij maken gebruik van een eigen database van zorgprofessionals (50+) die door de bezuinigingen in de zorg op straat zijn komen te staan. Belangrijk hierbij is dat er een zorgverlener wordt ingezet op een zorgvrager die alle taken op zich neemt zodat U niet voor elke zorgtaak weer een andere zorgverlener krijgt, dus 1 persoon die 24/7 voor U beschikbaar is, voor al Uw wensen!

Oprichtster Marie-Jose van Hussen constateerde als ondernemer en vrijwilliger in de gezondheidszorg dat er binnen de huidige zorgverlening weinig ruimte is voor de persoonlijke wensen en behoefte van zorgvragers. Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke zorgtaak, hierbij wordt taakgericht gewerkt waardoor achterliggende praktische en psychische problemen niet altijd helder worden met als gevolg dat er geen oplossing wordt aangedragen om iemands leven plezieriger te laten verlopen. S.e.T. koppelt mensen aan mensen en niet enkel een zorgvraag aan een zorggever. S.e.T. begrijpt dat hulp vragen niet altijd makkelijk is voor veel mensen. Hulp bij het schoonhouden van uw huis, medische hulp en of gewoon een maatje om mee te wandelen en te praten…

S-e-T koppelt de juiste mensen en bereikt daarmee een zorgvuldige invulling van de zorgvraag. S-e-T maakt afhankelijk van de hulpvraag gebruik van haar netwerk professionele zorgverleners er wordt dus een vergoeding gevraagd voor de geboden hulp maar altijd op basis van mensen en niet op basis van taken. U kunt o.a. gebruik maken van Uw PGB of zorgverzekering (vervangende mantelzorg) om van onze diensten gebruik te maken!

Om welke zorg gaat het ?
Dat kan van alles zijn: hulp bij het schoon houden van uw huis, medische hulp of gewoon een maatje om mee te wandelen en praten. Tijdelijk of voor langere tijd en altijd via het vast team met hulpverlener(s) van uw keuze.

U kunt ons onder meer inschakelen voor:

  • Hulp bij het huishouden, bereiden en samen nuttigen maaltijd
  • Medische zorg
  • Slaapwacht en ontlasten mantelzorger
  • 24 uurszorg
  • Persoonlijke verzorging
  • Wandeling, theaterbezoek, een praatje
  • Begeleiding en vervoer naar afspraak, ziekenhuisbezoek
  • Ondersteuning bij ziekte en overlijden partner
  • Voorkomen van eenzaamheid bij ouderen

Neem contact op

Steun en Toeverlaat B.V. Dubloen 40, 3641 ND Mijdrecht

06-14060755 - 0614776997

mjvanhussen@steunentoeverlaat.com of ewakker@steunentoeverlaat.com

De Ronde Venen en omstreken o.a.: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Baambrugge, Abcoude, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop etc.