fbpx

Missie en Visie

 

MISSIE

Bieden van verzorging en ondersteuning aan ouderen en hulpbehoevenden op basis van behoefte, normen en waarden van de hulpvrager, door zorgverleners.  Met als doel een menswaardig bestaan met plezier in het leven.

 

VISIE

Belangrijk hiervoor zijn de volgende kernwaarden:

  • Persoonlijke zorg; zorg op maat waarbij de cliënt centraal staat. Steun en Toeverlaat (S-e-T) voegt zich naar de wensen van de cliënt.
  • Vertrouwen en regelmaat; S-e-T koppelt vaste zorgverleners aan de zorgvrager zodat zij een vertrouwensband met de zorgvrager opbouwen.
  • Gelijkwaardigheid; door te luisteren naar de zorgvrager en zijn of haar begeleider vullen wij de zorg in naar wens van de zorgvrager. Respect, normen en waarden zijn hierbij de belangrijkste speerpunten.
  • Kennis en ervaring; het streven van S-e-T is om ervaren zorgverleners (50+) in te zetten op basis van hun bevoegd- en bekwaamheden. Deze mensen hebben veel (levens) ervaring die goed ingezet kan worden bij de zorgvrager. Koppeling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring van de zorgverlener en is afhankelijk van de zorgvraag.
  • Veiligheid; doordat de zorgverlening plaatsvindt in de eigen woonomgeving bekijken wij ter plekke of er verbeterpunten zijn. Indien nodig geven wij advies of kunnen wij instanties inschakelen die hier professioneel in adviseren.
  • Beleid; zorg en ondersteuning wordt verleend op de momenten en de manier die de zorgvrager wenst.

Steun en Toeverlaat streeft ernaar de kwaliteit van leven voor haar cliënten te optimaliseren. De vertrouwensband die ontstaat biedt de mogelijkheid om gedurende zorgmomenten erachter te komen waar de knelpunten zitten en waar wij verbeterpunten kunnen doorvoeren zodat het plezier in het leven weer terugkomt.

Vanaf 2022 is er binnen Steun en Toeverlaat, op locatie SeT Residentie, volop aandacht voor persoonsgerichte zorg. Met de introductie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden de kwaliteitsstandaarden voor de gehele organisatie van toepassing. Binnen het kwaliteitskader is de hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat er in een veilige omgeving voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners.  Leidend zijn de wensen en behoeften van de cliënt en haar netwerk.  Het is aan de organisatie om hierin vanuit haar professionele kennis en ervaring de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden. 

Neem contact op

Steun en Toeverlaat B.V. Dubloen 40, 3641 ND Mijdrecht

06-14060755 - 0614776997

mjvanhussen@steunentoeverlaat.com of ewakker@steunentoeverlaat.com

De Ronde Venen en omstreken o.a.: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Baambrugge, Abcoude, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop etc.